top of page

Ungdomsskolen har vært på tur. På et av gutterommene har en av guttene onanert foran de 2 andre på rommet, uten at disse ville det. Kontaktlærer spør om du kan ta en prat med Shymon (han som onanerte). Hva gjør du?

Spørsmål 2 av 1

A: Sier at det kan du godt, men at Shymon må ønske dette selv. Du ber kontaktlærer formidle dette og kan også delta i samtale sammen med kontaktlærer om Shymon ønsker det. Du tilbyr også lærer å drøfte saken med deg der alle vinklinger av saken forsøkes løftet opp.

B: Sier at det kan du godt, men at du først vil kontakte foreldrene hans for å høre mer om hjemmesituasjonen. På den måten kan du planlegge samtalen bedre.

C: Sier at dette må lærerne håndtere selv.

Tilbakemelding på svart alternativ

Det må være frivillig for Shymon å møte helsesykepleier. Helsesykepleier kan likevel reflektere og veilede skolepersonell slik at de kan håndtere saken på best mulig måte. Ofte kan det ta tid for unge, og kreve trygghet og informasjon om hva helsesykepleier kan bidra med, for å ønske å komme til samtaler.

bottom of page