top of page

2 jenter i 1.videregående kommer til deg. De er bekymret for ei jente i klassen, Liza. Hun har lagt ut en video på klassechatten der hun onanerer. De sier at de synes det er veldig ekkelt, og at de i utgangspunktet syntes Liza var slitsom. Nå er det blitt vanskeligere å like henne. De spør deg om hva de skal gjøre. Du foreslår følgende:

Spørsmål 3 av 1

A: Du gir jentene råd om hvordan de kan gi tilbakemelding til Liza slik at hun kan forstå hvordan hun virker på andre. Du tilbyr jentene å komme tilbake for samtale etter at de har gjort dette, så kan dere ev lage en plan videre.

B: Du roser jentene for at de forteller om hendelsen. Liza har lagt ut videoen på klassechatten, dette betyr at alle elevene i denne klassen har sett dette. Du tilbyr deg å være med jentene for å snakke med kontaktlærer i klassen slik at hen kan ta saken videre for å ivareta både Liza og de andre elevene i klassen. Du tilbyr deg også å drøfte og reflektere over veien videre sammen med kontaktlærer, og kan ha samtaler med Lisa om hun ønsker dette.

C: Du ber jentene om å bli værende, og så inviterer du Liza inn til en felles samtale med dem. Der får du jentene til å fortelle Liza om hvordan videoen virker på dem. Liza bryter sammen og er fortvilet over at hun har gjort det. Hun ønsker hjelp fordi hun føler seg lite verdt og dum.

Tilbakemelding på svart alternativ

Det er viktig at kontaktlærer får kjennskap til saken, og at man har fokus både på å ivareta Liza og jentene/klassen. Liza virker sårbar og kan stå i fare for både å bli utnyttet av andre, og selv krenke andre med sin eksponering. En videre håndteringsplan må utarbeides av kontaktlærer og ledelse ved skolen. Det kan også hende at politiet kan være en samarbeidspartner med tanke på det som Liza har lagt ut på nettet eller hvem hun har hatt kontakt med. Se ellers mer om håndteringsplan og samarbeid mellom instanser i e-læringen: https://www.rvts-helsesykepleier.no/3-3-handteringsplan-og-samarbeid-mellom-instanser.

bottom of page