top of page

A: Ja

B: Nei

C: Vet ikke

Alternativ A

Alternativ B

Alternativ C

Har du fremdeles opplysningsplikt til barnevernet dersom barnet har nådd helserettslig alder, dvs 16 år, og selv nekter for at du skal gi dem informasjon?

Utfyllende tekst til spørsmål her (ikke påkrevd)

Spørsmål 5 av 1

Ja, dersom du er bekymret for ungdommens omsorgssituasjon eller atferd, f.eks. krenkende seksuelle atferd, så har du opplysningsplikt til barnevernet. Se https://plikt.no/

Det at en 16-åring er helserettslig myndig påvirker ikke helsesykepleieres plikt til å gi opplysninger til barnevernet eller sende bekymringsmelding dit dersom man er bekymret, selv om ungdommen motsetter seg dette. Ungdommen selv bør være kjent med at slike opplysninger gis uavhengig av hens samtykke, såfremt det ikke er spesielle grunner til at en må forholde seg taus om dette. Slike grunner kan f.eks. være suicidalfare, fare for bevisforspillelse mm. Du kan alltid drøfte din bekymring anonymt med politiet, barnevern eller barnehus for å bli tryggere på hvordan du skal håndtere det.

bottom of page