top of page

SITUASJON 2

Kasus (situasjonsbeskrivelse) fra videregående skole og forslag til håndtering

Jens 17 år oppsøker helsesykepleier. Han forteller at han er homo. Han har i noen tilfeller sendt nakenbilder av seg selv til noen yngre gutter. Er nå redd for om han har gjort noe galt.

Løsningsforslag 1

Helsesykepleier Brit som tar imot Jens på kontoret, kjenner at for å kunne gi Jens et godt svar, så trenger hun å vite mer. Jens forteller at det kun er to gutter han har delt bilder med, og han har også fått bilder tilbake fra disse guttene. Guttene han har delt bildene med er 15 og 16 år, og opplevde det hele svært positivt.

 

Helsesykepleier Brit forstår at dette bare har vært en lek basert på gjensidig samtykke og kan trygge Jens på at han ikke har noen grunn til å uroe seg.

 

Det er likevel en del ting helsesykepleier synes hun bør sjekke ut litt nærmere. Jens oppsøker henne fordi han er redd han har gjort noe galt. Hvorfor har Jens begynt å bli redd for det? Har noen av de andre guttene gjort eller sagt noe som er årsak til dette? Angrer han på bildedelingen? Brit tenker at årsaken til Jens besøk hos henne kan ha andre årsaker enn bare redsel for bildedeling.

 

Jens er 17 år, dette utelukker i utgangspunktet at helsesykepleier skal tenke på at foreldre skal kontaktes. Likevel ønsker Brit å utforske dette nærmere. Hun får vite at Jens har ønsket å snakke med foreldre om bildedelingen, men ikke klart å bringe det på banen. Hun spør også om foreldrene er kjent med at Jens er homofil. Jens svarer nei.

 

Helsesykepleier foreslår et nytt møte med Jens der foreldrene inviteres med. I dette møtet kan Jens, med støtte fra helsesykepleier, fortelle foreldrene både om sin seksuelle orientering og om bildedelingen. Jens er tydelig takknemlig for dette. Han sier han først vil forsøke å snakke alene med sine foreldre. Hvis det blir for vanskelig vil han ta imot tilbudet fra Brit. Jens sier at det nok er foreldrenes uvitenhet om situasjonen som har plaget Jens mest, ikke det som faktisk har skjedd.

Løsningsforslag 2

Helsesykepleier får vite at Jens har sendt bilder til flere gutter. Guttene har ikke på forhånd samtykket i å motta disse bildene. Jens er ikke helt sikker på alder, men tror de kan være 14 - 15 år. Helsesykepleier forklarer Jens at det ikke er lov å sende seksualiserte bilder til noen under 16 år eller eldre som ikke har gitt samtykke til det.
 

Det er også en bekymring at guttene som har mottatt bilder, kan finne på å dele videre, og dette er ikke greit for Jens på sikt, selv om han nå ikke synes det gjør så mye. Jens anbefales å ta kontakt med Slettmeg.no som er en hjelp til å fjerne bilder fra nett. Helsesykepleier ber Jens om samtykke til å drøfte situasjonen med skolens psykolog, og avtaler så en ny samtale.

Kommentar fra advokat og jurist Leif Strøm, RVTS Midt, i Jens-saken

§3-4 i Pasient- og brukerrettighetshetloven: Informasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret, skal likevel gis til foreldrene eller andre som har foreldreansvaret, når pasienten eller brukeren er under 18 år. Pasienten eller brukeren skal orienteres om at informasjonen gis.

Dersom Petter ikke vil at foreldre skal vite at han er homofil, så skal ikke helsesykepleier bryte taushetsplikten.  MEN når det er gutter under 16 år (seksuell lavalder) som er involvert, så mener Leif at foreldreansvaret kan slå inn. Bør i hvert fall gjøre oppmerksom på at dette unntaket finnes.

REFLEKSJONSSPØRSMÅL

Drøft helsesykepleier sine tiltak. Hva gjorde hun bra, hva burde hun ha gjort annerledes? Bør helsesykepleier melde saken til politiet? Kommer avvergingsplikt inn her? Hva med foreldre, Nils er 17år?

RESSURSER

Lovdata

Lovdata er en privat stiftelse opprettet i 1981 av Justisdepartementet og Det juridiske fakultet i Oslo. Stiftelsens formål er å opprette, vedlikeholde og drive systemer for rettslig informasjon. Stiftelsen kan også bidra til forskning og utvikling innenfor stiftelsens formål.

Politiet: Trygg nettbruk, Delbart?

Barn og unge bruker mobiltelefoner og apper som legger til rette for å ta og dele bilder og videoer. Mange seksualiserte bilder og videoer kommer på avveie.

Slettmeg.no

Slettmeg.no er en gratis råd– og veiledningstjeneste for deg som føler deg krenket på nett.

bottom of page