top of page

Er det lov for barn og unge å ha nakenbilder av andre barn og unge under 18 år?

Spørsmål 6 av 1

A: Ja, dersom vedkommende har sendt bildet selv.

B: Det kommer an på relasjonen mellom den som har sendt og den som har mottatt bildet.

C: Nei, dette er i utgangspunktet ikke lov.

Tilbakemelding på svart alternativ

Det er som utgangspunkt straffbart å TA, HA eller DELE nakenbilder eller film av noen som er under 18 år. Unntaksvis kan straffen falle bort dersom gutten/jenta har et nakenbilde av noen som synes det er greit at vedkommende har bildet (for eksempel kjæresten), gitt at de er omtrent like i alder og utvikling og den som blir avbildet er mellom 16 og 18 år. Det er uansett forbudt å dele bildet videre.

bottom of page