top of page

Hva innebærer avvergeplikten?

Kapittelindikator

A: Å avverge skade (seksuelle overgrep, vold, psykisk mishandling) gjennom anmeldelse eller på annen måte - der en vet eller anser det sannsynlig at dette vil skje. Lovpålagt taushetsplikt vil imidlertid være til hinder for varsling.

B: Å avverge skade (seksuelle overgrep, vold, psykisk mishandling) ved å anmelde folk man mistenker har utøvd slik skade.

C: Å avverge skade (seksuelle overgrep, vold, psykisk mishandling) gjennom anmeldelse eller på annen måte - der en vet eller anser det sannsynlig at dette vil skje. Avvergeplikten gjelder for alle til enhver tid og opphever eventuell taushetsplikt.

Tilbakemelding på svart alternativ

Avvergeplikten opphever taushetsplikten i situasjoner der en vet eller anser det sannsynlig at seksuelle overgrep, vold og psykisk mishandling vil skje. Avvergeplikten gjelder for alle til enhver tid og opphever eventuell taushetsplikt.

bottom of page