top of page

FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV PROBLEMATISK OG SKADELIG SEKSUELL ATFERD HOS BARN OG UNGE

Et kompetansehevingsprogram for helsesykepleiere

Illustrasjon av en vennegjeng som smiler og har det bra
PASSER FOR: HELSESYKEPLEIERE
KRAV TIL FORKUNNSKAPER: INGEN
ESTIMERT VARIGHET: CA. 6 TIMER
bottom of page