top of page

FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV PROBLEMATISK OG SKADELIG SEKSUELL ATFERD HOS UNGE MELLOM 13-19 ÅR

Et kompetansehevingsprogram for helsesykepleiere

Illustrasjon av en vennegjeng som smiler og har det bra
PASSER FOR: HELSESYKEPLEIERE
KRAV TIL FORKUNNSKAPER: INGEN
ESTIMERT VARIGHET: CA. 6 TIMER
bottom of page