top of page

2.2 PORNOGRAFI

Å se porno er vanlig i ungdomstiden

Det å sjekke ut porno hører til i en vanlig seksuell utvikling samtidig som det kan påvirke tanker og holdninger knyttet til sex, seksualpartnere og kjønnsroller. Undersøkelser indikerer at så mye som 1 av 3 scener hentet fra populære pornonettsteder, fremstiller sex uten samtykke. Den ene parten er ofte dominant og utøver grader av ydmykelse på motparten.

Pornoverden og den vanlige verden

Siden pornoen i all sin variasjon er så lett tilgjengelig, betyr dette at helsesykepleiere og andre rundt ungdommen, har en viktig rolle  ved å formidle kunnskap om slagsider ved pornografien. Noen har sammenlignet porno med actionfilmer. Actionfilmene er underholdning og ingen ville overlevd mye av volden og handlingene som helten i filmene gjør eller utsetter andre for.

 

Pornografi er også underholdning, og laget for å skape seksuell opphisselse, og også ofte for å sjokkere. Det er urealistisk å ha ereksjon så lenge som pornoen viser. Sædmengden er overdrevet. Kameravinkler og sminke, lyd og lys gjør at det som vises er umulig å få til i virkeligheten, i hvert fall på en behagelig måte. Samtykke er ofte fraværende, og volden kan i virkeligheten være farlig og skadelig. Dette er det viktig at voksne hjelper unge til å reflektere over. Sex skal være gøy, lekent og fint, og ingen skal føle seg utnyttet. Det skal ikke være vondt og vanskelig. Det skal gjøre at man får et bedre forhold til seg selv og evt. den/de andre, ikke at man blir mer usikker, redd, alene eller føler seg utnyttet eller blir redd for at man har utnyttet og krenket andre.

Hjelpe noen med å skille mellom hva som er hva

De fleste klarer å skille mellom pornografi og virkelighet, men for noen er dette vanskelig. Yngre barn og ungdom med forstyrret utvikling kan finne pornografi skremmende eller være ekstra sårbare for å etterligne/leve ut det som skildres her. En generell regel er at barn under 12 år ikke bør eksponeres for pornografi, men listen kan gjerne settes høyere.  Spillet Planet porno kan være en hjelp i møte med ungdom over 14 år. Se https://betaniensykehus.no/helsefaglig/forskning-og-utvikling/planet-porno

Når porno blir tvang

Pornografi er lett tilgjengelig, og noen barn og unge står i fare for å utvikle en form for pornoavhengighet eller tvangsmessig bruk som kan påvirke normal seksuell utvikling. Dette kan innebære at man utvikler en toleranse for «grov porno» som medfører behov for mer og mer ekstreme stimuli for egen seksuell opphisselse. Det er ikke noen grense for hvor mye porno ungdom kan se før det utvikles en avhengighet, istedenfor handler det om hvor mye annet pornoen går ut over som skole, fritidsaktiviteter, vennskap og forhold. Avhengighet kan også ofte innebære nedsatt evne til emosjonsregulering og mentalisering.

Sårbare grupper

Noen grupper kan være ekstra sårbare for å utvikle et avhengighetsforhold til pornografisk materiale, eller feiltolke/misforstå innholdet til å være «ekte» seksualitet og prøve ut det de ser. Dette gjelder særlig unge med kognitive eller sosiale vansker/funksjonsnedsettelser.

Flere enkeltstudier har vist at ungdom som utøver skadelig seksuell atferd (SSA) har høyere konsum av pornografi enn ungdom som ikke utøver SSA. Andre individuelle sårbarhetsfaktorer hos dem som har begått skadelige seksuelle handlinger kan være egne overgrepserfaringer, impulsivitet, lav kognitiv fungering, vansker med sosiale ferdigheter, utsatthet for overseksualisert klima i hjem og omgangskrets. Det å ha blitt eksponert for pornografi i for tidlig alder kan også svekke/forstyrre en normativ seksualutvikling. Det å se på voldelig pornografi ser ut til å øke risikoen av seksuell aggresjon sammenlignet med å se på ikke-voldelig pornografi.

Ulovlig materiale

Pornografi kan inneholde skildringer av seksuelle overgrep mot barn eller seksualisert fremstilling av barn. Dette er ulovlig materiale, og straffbart både å produsere, besitte (oppbevare) og dele. Les mer på: Porno, ikke bare greit — Ung.no

Pornografi er knyttet til flere debatter

Det er flere debatter knyttet til pornografi. Det handler om menneskehandel, utnyttelse av sårbare mennesker, kvinnefiendtlighet, bruk av vold, sex med dyr, barn og lik. Samtidig er det slik at pornografi kan være en kilde til et rikere seksualliv og en måte å føle slektskap med likesinnede, da seksuell atferd rommer mange uttrykk og preferanser. Det de fleste er enige om, er at pornografi ikke kan være den eneste og viktigste kilden til kunnskap om seksuell atferd.

Porno i sosiale medier

Det finnes mange ulike sosiale plattformer eller programmer, som f.eks. Discord. Disse har ulike servere som igjen har egne kanaler, omtrent som et hus (serveren) med ulike rom man kan utforske (kanaler). Dersom kanalen inneholder porno, så er dette merket. Man vet derfor hva som venter hvis man entrer rommet. I utgangspunktet må man være 18 år for å være med på slike plattformer, men dette er enkelt å omgå. Ingen sjekker om brukeren virkelig er over 18.

Pornografi i spillverden - gaming, fanfiction og hentai

Pornografien er (selvsagt) også en del av spillverden. Det kan være en integrert del av ulike spill, i noen ganske bortgjemt eller bak betalingsmur. Det kan være som en egen pornofilm du ser på eller at du deltar som spiller. Videre finnes det egne pornospill. «Steam» er et spillnettsted hvor man promoterer slike. Hentai er animert (tegnet) pornografisk materiale. Fanfiction er noveller og romaner som er skrevet av vanlige mennesker ut fra et bestemt univers som f.eks. Ringenes herre eller Harry Potter. I fanfiction kan man skrive hva man vil, inkludert pornografiske skildringer og ulike erotiske konstellasjoner som ikke finnes i de originale verkene. Historiene er merket etter innhold, f.eks. inneholder lesbisk sex eller voldelig sex.
 

«Å game eller spille er dopamin, det er gøy å spille med venner, det er avhengighet og det er selvfølgelig også sexscener der.» Dette er sitat av en ung student, og sier vel noe om hvorfor man spiller.

Ordliste

Gaming: Å spille elektroniske spill, ofte sammen med andre online.

Fanfiction: Folk skriver i samme univers som allerede utgitte bøker eller filmer, f.eks. Harry Potter eller Game of Thrones.

Anime: Japansk tegnefilm og tv-serier. Fungerer også som en port til Hentai.

Manga: Japansk (fysisk) tegneserie.

Hentai: Japansk animert porno.

Animasjon gir enda større variasjon

Fordi spillverden er animert så er uttrykket enda bredere enn der ekte mennesker spiller scenene. Dette betyr at det kan være mer voldelig og drøyt, men også åpne for vakre fantasier som ikke er mulig å leve ut i den vanlige verden.

Illustrasjon av en gutt som spiller dataspill

Illustrasjon: Solveig Berger

Illustrasjon av gutt som ser på en naken jente på datamaskinen og en jente som står i nærheten og ser usikker ut på sin egen kropp

Illustrasjon: Solveig Berger

RESSURSER

Redd barna, Snakk med oss!

Håndbok om hvordan samtale med barn og unge om kroppspress, nakenbilder og pornografi på nettet.

Utdanningsnytt: Pornografi og kritisk tenkning

Pornografi er en del av mange ungdommers hverdagsliv, og en god undervisning om dette temaet krever at læreren er bevisst på sine undervisningsstrategier.

Ressursenhet V27 Betanien Bergen: Planet Porno

Planet porno - et lærerikt diskusjonsspill for ungdom over 14 år.

Margrete Wiede Aasland snakker om pornografiens påvirkning.

Spilletid: 0:55

Margrete Wiede Aasland snakker om positiv seksualitet som viktig motvekt til pornografi.

Spilletid: 1:47

REFLEKSJONSOPPGAVE 2.2
Send inn svar

Her kommer refleksjonsspørsmål (hentes fra Collection). Vis skjemafelter hvis bruker er innlogget. Hvis bruker allerede har sendt inn svar, vis frem tidligere innsendt svar, og bytt ut teksten på knappen til "Oppdater svar".

Tilbakemelding til bruker.

Tone B. Aanderaa snakker om hva helsesykepleier kan gjøre når hen blir bekymret for en ungdoms bruk av porno.

Spilletid: 1:36

bottom of page