top of page

1.3 UNGDOMSSKOLEN

Heterogen gruppe

Ungdomsskoleelever er aldersmessig en homogen gruppe, men det er stor spredning i modenhet, både fysisk, kognitivt og mentalt. Den seksuelle oppvåkningen og erfaringen har like stort sprik. Men de fleste er eller går inn i puberteten i løpet av ungdomsskolen. Kroppen forandrer seg, hodet forandrer seg. Noen får store humørsvingninger, andre er mer stabile. Det kan være krevende, men også utrolig morsomt og spennende å være i ungdomsskolealder. Kropp og hode utvikles ikke alltid like synkront, og det kan skape utfordringer for noen og enhver.

Fra uskyldig til mer avansert seksuell utprøving

De fleste ungdommer går fra «uskyldig» seksuell utprøving som kyssing, holde i handa, stryke hverandre, småflørte osv til det å ta på hverandre under klærne, være nakne sammen og etterhvert ha samleie, som regel vaginalt. Men siden man ikke vil være annerledes, men gjøre som «alle andre», så er det noen som haster med å prøve ut samleie. Oppfatninger av hva som er normalt til hvilken tid kan være noe snever og ha liten rot i virkeligheten. Det å vise at normalfeltet er stort, er en viktig jobb helsesykepleiere har.

Urealistisk bilde av sex

Enkelte ungdommer blir med på ting de egentlig ikke ønsket eller var klar for. De kan ha sett stillinger eller situasjoner på film eller i porno, og føler seg presset til selv å prøve det. Det høres kanskje rart ut, men ungdommer har blitt dumpa av kjæreste fordi man prompa under samleiet. I den polerte pornoverdenen så finnes ikke slike lyder, lukter eller smaker. Dermed kan det bli et sjokk for en selv og partner når kroppen er seg selv når man har sex.

Romantisk kjærlighet

Mange, men absolutt ikke alle, ungdomsskoleelever er opptatt av romantisk kjærlighet. De er opptatt av forelskelse og dating, vennskap og kjæresteri. Det er viktig å passe inn, ikke være «annerledes feil» samtidig som man ikke må være anonym og kjedelig. Det er krevende balanseganger for noen, andre er overraskende trygge i seg selv.

Gutter søker hjelp sjeldnere enn jenter

Gutter søker i mindre grad direkte hjelp enn det jenter gjør. Det gjelder fysisk oppmøte og det gjelder på nett. Eller de søker i andre kanaler. Ung.no jobber hele tiden med å tilpasse siden slik at gutter i større grad skal bruke denne. Det er verdt å reflektere over hvordan helsesykepleier kan bidra til det samme.

Pornografi

Se eget kapittel i del 2.2: Pornografi.

Helsesykepleiere og andre voksenpersoner kan bidra med å balansere bildet. Ungdom ønsker og trenger faktabasert og kunnskapsorientert seksualundervisning.

REFLEKSJONSOPPGAVE 1.3
Send inn svar

Her kommer refleksjonsspørsmål (hentes fra Collection). Vis skjemafelter hvis bruker er innlogget. Hvis bruker allerede har sendt inn svar, vis frem tidligere innsendt svar, og bytt ut teksten på knappen til "Oppdater svar".

Tilbakemelding til bruker.

Illustrasjon av gutt og jente som omfavner hverandre

Illustrasjon: Solveig Berger

Tone B. Aanderaa snakker om ungdoms kjønnsrolleforventninger.

Spilletid: 6:58

bottom of page