top of page

1.4 SEKSUELL ERFARING HOS UNGDOMMER PÅ VIDEREGÅENDE

Stiftelsen Allmänna Barnhuset utgav i 2021 en forskningsundersøkelse utført av Svedin, Landberg og Jonsson samme året. Her er svenske avgangselever i videregående skole spurt om egen seksualitet, seksuelle overgrep og seksuell utnyttelse. Gjennomsnittsalder er 18.2 år og de fleste er 18 eller 19 år (N= 3282). Vi har ikke en tilsvarende undersøkelse i Norge, men vi har en del kunnskap fra Ungdata og fra medietilsynet som vi kan sammenligne med.

Samleiedebut

Gjennomsnittsalder for samleie (vaginalt, oralt eller analt) var 15,7 år. Da har man ikke skilt på kjønn. Dette er noe lavere enn andre svenske undersøkelser, men blir forklart ved at utvalget inkluderer få personer over 19 år. Ifølge Trøen, Stulhofer og Landripet (2011) så er debutalderen i Norge 17,0 for jenter og 17,9 for gutter. Man mener at denne har holdt seg stabil over mange år. Ungdata (Ung i Oslo) viser at debutalderen stiger, men kanskje mest i hovedstaden. Ungdata oppgir tallene i prosent, dvs hvor stor andel av elever i videregående som har hatt samleie (vaginalt, analt eller oralt). For Oslo (2018) så oppgav 46 % av guttene i 3.vgs at de har hatt samleie. For jenter var tallet 40 %. Tallet er lavere blant jenter fra innvandrerbefolkningen, men har også gått ned over tid i den etnisk norske ungdomsbefolkningen. For Norge som helhet (2018) var tallet 54 % for jenter og 59 % for gutter. Det kan være interessant å merke seg at den seksuelle debutalder i Sverige er omtrent 1 år under norske tall. Det er ikke umulig at dette henger sammen med at i Sverige så er seksuell lavalder 15 år mens den i Norge er 16 år. Også i andre saker kan vi se en sammenheng mellom lovtekst og atferd.

Type samleie

Oralsex og vaginalsex er de vanligste formene for samleie. Det gjelder alle kjønn. Samtidig er det en god del som prøver analsex. Noen mener at denne siste formen er særlig avhengig av hva som er «in» i porno og ikke. I noen kulturer eller subkulturer kan analsex også bli brukt som substitutt for vaginalsex, for å unngå at man blir gravid eller for å kunne si at man ikke har hatt sex, fordi penis ikke var i vagina. Mange jenter sier at analsex er smertefullt og det blir sett på som en form for mer avansert sex enn oral- og vaginalsex. Analsex krever en større forberedelse av kvinnens anus for at penis eller sexgjenstander skal kunne passere uten at det gir (uønsket) smerte.

Antall partnere

Av avgangselevene som har hatt samleie, så oppgir 1/3 (36 %) at de har hatt sex med 1 person. Litt under halvparten (43 %) sier at de har hatt 2-5 partnere. De resterende 21 % har hatt sex med 6 partnere eller flere.

Beskyttelse mot graviditet og kjønnssykdommer

Majoriteten (73 %) av de som har hatt sex, brukte beskyttelse for å forhindre graviditet. P-piller var det som var mest brukt, deretter kom kondom og spiral. Noen brukte også avbrutt samleie som prevensjon. Likevel, undersøkelsen viser at kondombruken er lav, at guttene i mindre grad enn jentene tar ansvar for beskyttelse mot både graviditet og kjønnssykdommer. Mange tenkte heller ikke på at det var viktig å beskytte seg mot kjønnssykdommer.


Resultatene fra Ung i Oslo viser at kondombruken er høyere her enn i Sverige. Litt over 60 % av ungdommene sier at de brukte kondom ved siste samleie.

Mangfoldig seksuell atferd

Ung i Oslo viste at debutalderen for samleie var høyere i 2018 enn ved tidligere undersøkelser. Samtidig viste den at mange ungdommer gjør seg andre seksuelle erfaringer, det være seg klining, beføling på overkroppen eller underkroppen. Gutter er også mer seksuelt aktive enn jenter. All seksuell atferd er vanligere blant de etniske norske elevene enn blant innvandrerungdom, men forskjellen minker når den sosioøkonomiske statusen for begge grupper er høy. Man skal derfor være forsiktig med å anta hva som er vanlig for minoritetsungdom og ikke.

Sexting

Barn og medier-undersøkelsen fra 2021 viser at sosiale medier også har en rolle i ungdommers seksuelle atferd. Mange ungdommer oppgir at de sender nakenbilder til partner eller kjæreste. Sexting er kjent for mange. Begrepet inneholder flere typer seksuell atferd. Det kan være å sende nakenbilder eller bilder med undertøyet på. Det kan være å foreslå at man skal ha sex sammen eller annen form for sexprat. Begrepet brukes både om den sextingen som er frivillig og ønsket så vel som den som er uønsket og påtvunget.
 

Det kan se ut til at sexting øker med alderen, noe som samsvarer med grad av å se porno. Ungdomsskoleelevene ser mindre porno enn de som går i videregående. Færre sender også nakenbilder, og det er vanligere å motta. I videregående er det flere som oppgir at de har sendt nakenbilder av seg selv. I en stor metastudie fra Mori m.fl (2020) fant de at det er veldig vanlig med sexting i det de kaller emerging adulthood, det vi kan kalle studenttiden (18-29 år). Rundt 40 % sendte og mottok nakenbilder, og nesten 50 % av de som sendte drev med gjensidig sexting.

Digital plattform gir større muligheter og også større risiko

Det er ikke overraskende at sexting er en naturlig del av ungdommers seksualatferd. Det som gjør denne atferden noe mer risikofylt enn seksuell atferd som har en fysisk avgrensing, er det digitale aspektet. Noen kan sende til personer som ikke har bedt om det eller som også bruker det til å skade andre. Det gir altså noen etiske problemstillinger som ungdommer kan trenge hjelp til å reflektere over.

Trygg form for utforskning

Det digitale rommet kan fungere som et trygt rom å utforske seksualiteten sin i. Det kan gi en følelse av større kontroll ved at man i større grad kan isenesette seg selv. Man trenger ikke være fysisk til stede eller la andre ta på seg. Man kan flørte uten at man kjenner at man må gå lenger enn man vil. Man også lett kontakte andre for hjelp dersom man opplever noe ubehagelig eller gå ut av rommet. Ungdommer lærer seg raskt å manøvrere i et samfunn der skillet mellom en digital og virkelig verden ikke fremstår så tydelig som for de generasjonene som vokste opp uten det digitale. Ungdomsforsker Willy Pedersen forteller at hver generasjon har sin måte å gjøre sex på, og at dette springer ut av kultur og mulighetene i kulturen.

Pornografi

Se eget kapittel i del 2.2: Pornografi.

REFLEKSJONSOPPGAVE 1.4
Send inn svar

Her kommer refleksjonsspørsmål (hentes fra Collection). Vis skjemafelter hvis bruker er innlogget. Hvis bruker allerede har sendt inn svar, vis frem tidligere innsendt svar, og bytt ut teksten på knappen til "Oppdater svar".

Tilbakemelding til bruker.

«Den digitale flørten og seksualiteten er vevet inn i det vanlige, sosiale livet. Det har antakelig gjort det mindre skummelt å prøve seg fram, ta kontakt, vise fram intime deler av deg selv, selv om du er ung og usikker. Det kan oppleves som en fin måte å prøve seg fram, teste grenser, det kan gi en slags frihet.»

 -Willy Pedersen

Bilde av noen som sexter med mobilen

Illustrasjon: Solveig Berger

bottom of page